Nyheter

Motioner för Beredskapspolisen

2016 års ekonomiska vårproposition: Justitieutskottets yttrande 2015/16:JuU8y

SD partimotion/vårproposition återinför gamla BSP: Motion till riksdagen 2015/16:3397

KD partimotion/vårproposition nytt namn BSP (Nationell polisreserv): Motion till riksdagen 2015/16:3398

Liberalernas partimotion/vårproposition för 5000st nya BSP: Motion till riksdagen 2015/16:3403

Centerpartiet partimotion/vårproposition med 120mnkr till BSP: Motion till riksdagen 2015/16:3404

Kristdemokraterna Interpellation: Interpellation 2015/16:190 (nytt fönster)

Skriftlig fråga från FP 6/11: Skriftlig fråga 2015/16:279 till Inrikesministern (nytt fönster)

Vänsterpartiet: Motion 2015/16:37 (pdf, 70 kbyte, nytt fönster)

Vänsterpartiet: Motion 2015/16:28 (pdf, 113 kbyte, nytt fönster)

Sverigedemokraterna: Motion 2015/16:2743 (pdf, 73 kbyte, nytt fönster)

Folkpartiet: Motion 2015/16:94 (pdf, 70 kbyte, nytt fönster)

SD Utgiftsområde 4 med budget för BSP: Motion 2015/16:2229 (pdf, 92 kbyte, nytt fönster)

Beredskapspolisen i media

Folkpartiet i SvD – FP i Skåne vill ha Beredskapspoliser

Carl Bergqvist krönikor i Expressen – Ont om resurser är det gott om

Utredningar och yrkande gällande BSP

POA-134-6927/09 RPS översyn: Delning-PM_Beredskapspolisen

Polisförbundets yrkande: polisförbundet-yrkande

Rapport BSP slutversion RPS v.01.02: Rapport.Beredskapspolisen.slutversion.100520

Remiss från Seko: Seko-remissvar-beredskapspolisen-vgval-2010

Utbildningsplan för SBP: Utbildningsdokument 2008

Utvärdering av BSP 2 MSB: Utvärdering av beredskapspolisen2

Utvärderingsrapport UMUNI: Utvärdering uni

Utvärderingsrapport UMINU 2: Utvärdering uni 1

Yttrande ST inom polisväsendet: Yttrande-ang-beredskapspolisen_100309