naturally boost libido men sex pills to last longer antidepressants and testosterone how much does viagra cost canada hims ed pill is evoxac useed for male enhancement how to make viagra work best best male enhancement pills bar none pills for long lasting sex penis execises what age does your penis stop growing at penis enlargement st louis missouri masturbating increase penis size how to keep an erection and increase your penis size signifcantly sizegenix activator penile exercise for girth safe otc male enhancement i have no sex drive what should i do effective male enhancement roaring tiger breast enlargement pills rhino male enhancement capsules last longer in bed pills walmart best male enhancement pills for premature ejaculation how long does 1 4 viagra last best natural herbal male enhancement viagra for sale uk aquaman penis enlargement funny viagra meme penis enlargement testimonial videos male enhancement pills jeremy best excersices for penis growth what percentage of people experience extreme side effects of viagra ma kava penis pills natural male enhancement p boost your sex drive with apple cider vinegar tramadol low libido does levothyroxine increase sex drive what is the cost of viagra at boots is sex drive a symptom of pms rowan family physicians why is my sex drive low all of a sudden best male enhancement pill extenze how i crese sex drive in men sex drive xhamster katya comprar viagra online en usa what if take viagra one year after expiration viagra from canada for sale patent viagra what is the active ingredients in viagra buying viagra in northern ireland how long do it take for viagra to wear off wow male pandaren enhancement shaman what do you do when viagra and cialis dont work can bad sex kill your sex drive what are the side effects of taking viagra while on bp meds does castor oil increase penis size keto and low libido men

Utbildning – Beredskapspolisen

Utbildning

12092268_10153845376335116_488982136_nklättrarsamling

Beredskapspolisens utbildning

Utbildningen omfattade nedanstående punkter för att bli BSP fram till nedläggningen 2011

Enligt POL-782-1/06 Upprättad i sep 2006 – Reviderad i febuari 2008 (1994:1809) Utbildningens utgifter belastar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) budget.

Utbildningsplanen gäller för civilpliktiga personal som utbildas till BSP.

Mål: Deltagarna ska efter genomförd utbildning i enlighet med givna order kunna genomföra insatser med utgångspunkt från BSP.

Målgrupp: Personalen tillhörde först och främst från Totalförsvarspliktig personal, senare krävdes dock inte värnplikt för en kriterieuppfyllnad för att söka till BSP.

Krav: Antagningskrav – svensk medborgare med en ålder på minst 20 år. Körkort lägst klass B. Sökanden ska vara ostraffad och ha en god rättsuppfattning och god fysik. Att behärska olika i skrivning och tal är en fördel.

Omfattning: Utbildningen omfattar sammanlagt 33 dagar

Innehåll

*Polisjuridik
*Vapentjänstgrip2
*Taktik
*Omhändertagande enligt L-ABCDE
*CBRN
*LSO (lag om skydd mot olyckor)
*Svåra påfrestningar
*Handfängsel
*Sjukvård ABC
*Polisiär kommendering
*FordonskontrollGripen
*Radiokommunikation
*ASP
*OC-Spray
*IMFS (ingripande mot folksamling)
*Trafikdirigering
*Evakuering
*Smittospridning
*Taktiskt genomsök av fastighet
*Gripandeteknik
*Självskydd

Genomförande: Utbildningen bedrevs i form av lärarledda lektioner och föreläsningar, färdighetsträning, praktiska tillämpningsövningar m.m.

Kunskapskontroll: Uppföljning och utvärdering av utbildningen samt skriftliga utbildningskontroller genomfördes.

Antal deltagare: Avgjordes i samband med planläggning av kursenrekfoto

Utbildningsansvar: Polishögskolan