Utbildning

12092268_10153845376335116_488982136_nklättrarsamling

Beredskapspolisens utbildning

Utbildningen omfattade nedanstående punkter för att bli BSP fram till nedläggningen 2011

Enligt POL-782-1/06 Upprättad i sep 2006 – Reviderad i febuari 2008 (1994:1809) Utbildningens utgifter belastar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) budget.

Utbildningsplanen gäller för civilpliktiga personal som utbildas till BSP.

Mål: Deltagarna ska efter genomförd utbildning i enlighet med givna order kunna genomföra insatser med utgångspunkt från BSP.

Målgrupp: Personalen tillhörde först och främst från Totalförsvarspliktig personal, senare krävdes dock inte värnplikt för en kriterieuppfyllnad för att söka till BSP.

Krav: Antagningskrav – svensk medborgare med en ålder på minst 20 år. Körkort lägst klass B. Sökanden ska vara ostraffad och ha en god rättsuppfattning och god fysik. Att behärska olika i skrivning och tal är en fördel.

Omfattning: Utbildningen omfattar sammanlagt 33 dagar

Innehåll

*Polisjuridik
*Vapentjänstgrip2
*Taktik
*Omhändertagande enligt L-ABCDE
*CBRN
*LSO (lag om skydd mot olyckor)
*Svåra påfrestningar
*Handfängsel
*Sjukvård ABC
*Polisiär kommendering
*FordonskontrollGripen
*Radiokommunikation
*ASP
*OC-Spray
*IMFS (ingripande mot folksamling)
*Trafikdirigering
*Evakuering
*Smittospridning
*Taktiskt genomsök av fastighet
*Gripandeteknik
*Självskydd

Genomförande: Utbildningen bedrevs i form av lärarledda lektioner och föreläsningar, färdighetsträning, praktiska tillämpningsövningar m.m.

Kunskapskontroll: Uppföljning och utvärdering av utbildningen samt skriftliga utbildningskontroller genomfördes.

Antal deltagare: Avgjordes i samband med planläggning av kursenrekfoto

Utbildningsansvar: Polishögskolan