Skytte

 

Beredskapspolisförbundets skyttesektion.

 

Många i vårt förbund utövar skytte som en del av sin fritid, vi värnar om intresset inom skyttet och på ett möte var just frågan uppe om inte förbundet kan värna om skyttet på ett bättre sätt än vad vi gör idag, styrelsen har beslutat att möjligheten ska ges till befintliga sportskyttar att tävla under förbundets namn och att sektionerna ska vara indelade i de olika kretsarna som redan finns idag. Det kommer även att arbetas fram ett reglement med specifika riktlinjer för att skyttet även ska värna om kunskapen på ett specifikt och riktigt sätt. En arbetsgrupp är tillsatt för ämnet som ska se över kraven som förbundet sedan ska besluta om.

Besök pistolskytteförbundets hemsida för med info gällande pistolskytte