naturally boost libido men sex pills to last longer antidepressants and testosterone how much does viagra cost canada hims ed pill is evoxac useed for male enhancement how to make viagra work best best male enhancement pills bar none pills for long lasting sex penis execises what age does your penis stop growing at penis enlargement st louis missouri masturbating increase penis size how to keep an erection and increase your penis size signifcantly sizegenix activator penile exercise for girth safe otc male enhancement i have no sex drive what should i do effective male enhancement roaring tiger breast enlargement pills rhino male enhancement capsules last longer in bed pills walmart best male enhancement pills for premature ejaculation how long does 1 4 viagra last best natural herbal male enhancement viagra for sale uk aquaman penis enlargement funny viagra meme penis enlargement testimonial videos male enhancement pills jeremy best excersices for penis growth what percentage of people experience extreme side effects of viagra ma kava penis pills natural male enhancement p boost your sex drive with apple cider vinegar tramadol low libido does levothyroxine increase sex drive what is the cost of viagra at boots is sex drive a symptom of pms rowan family physicians why is my sex drive low all of a sudden best male enhancement pill extenze how i crese sex drive in men sex drive xhamster katya comprar viagra online en usa what if take viagra one year after expiration viagra from canada for sale patent viagra what is the active ingredients in viagra buying viagra in northern ireland how long do it take for viagra to wear off wow male pandaren enhancement shaman what do you do when viagra and cialis dont work can bad sex kill your sex drive what are the side effects of taking viagra while on bp meds does castor oil increase penis size keto and low libido men

Bli medlem – Beredskapspolisen

Bli medlem

Bli fullvärdig medlem

Medlemspriset regleras på årsmötet som kommer hållas i början av 2017. Men man kan redan nu ansöka om medlemskap. För att uppfylla kriterierna för fullvärdig medlem ska man vara utbildad eller anställd som beredskapspolis, yrkespolis, militärpolis, tjänsteman inom PM eller MSB. Det är endast fullvärdiga medlemmar som kan tävla inom skytte i vårt namn.

Bli stödmedlem

Genom att bli stödmedlem stödjer du vår operativa och administrativa verksamhet. Ni får också möjlighet att medverka i föreläsningar, seminarium, och har även möjlighet att köpa vissa prylar från vår webbshop. Ni kommer även att få möjlighet att verka som figurant på bl.a våra övningar. Ni får också ett bevis om att ni stödjer oss via ett brev som skickas hem till er.

Medlemsavgifterna betalas in enkelt via vårt bankgiro eller Swish lätt och smidigt. Info om detta kommer via mail när du blivit antagen som medlem. Medlemsvillkor – klicka här

Fullständigt namn och efternamn

Adress och ort inkl postnummer

Medlemskategori
Fullvärdig medlemskapStödmedlem

Vid fullvärdigt medlemskap ange även kategori du tillhör nedan
SBPBSPYrkespolisMPMSB tjänsteman

Vill ingå i förbundets skyttesektion och träna och tävla i förbundets namn
Ja, innehar egen licensJa, men innehar ej licensNej

Personnummer ex 740101-0101

Telefonnummer

Din epostadress

Här med instämmer jag att inlämnade uppgifter är korrekta
Här med godkänner jag medlemsvillkoren